دفتر امور اجتماعی و فرهنگی رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
بیدخام :
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با حضور در جشنواره سراسری اقتصاد و فرهنگ روستا در محل دائمی نمایشگاه های اراک، از غرفه های روستایی استان قزوین بازدید کرد .
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :
مرکز کارآفرینی بانوان ناحیه شهری چوبیندر با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین افتتاح شد.
بیدخام خبر داد :
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین از برگزاری همایش سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت : تلفیق هنر و مسجد به عنوان یکی از نقاط...
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد:
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: رسانه های رسمی باید فرهنگ درست استفاده از فضای مجازی را برای شهروندان تبیین و تشریح کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی گفت : افزایش فعالیت های فرهنگی هنری کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد
صاحبان قلم نقشی بی بدیل در آگاهی بخشی و روشنگری در میان اقشار مختلف جامعه داشته و دارند.
بیدخام :
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با حضور در جشنواره سراسری اقتصاد و فرهنگ روستا در محل دائمی نمایشگاه های اراک، از غرفه های روستایی استان قزوین بازدید کرد .
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :
مرکز کارآفرینی بانوان ناحیه شهری چوبیندر با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین افتتاح شد.
بیدخام خبر داد :
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین از برگزاری همایش سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد در استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت : تلفیق هنر و مسجد به عنوان یکی از نقاط...
مدیرکل دفترامور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد:
مریم بیدخام گفت: سامانه تصمیم با ارایه مشاوره و خدمات مددکاری به زوجین پیش از حضور آنان در دادگاه به منظور کاهش این آسیب در استان ایجاد می شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد:
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از تشکلهای دارای مجوز و ثبت حقوقی شده برای شرکت در انتخابات خانه سازمان های مردم نهاد استان قزوین دعوت کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد:
نشست هم اندیشی کمیته عفاف و حجاب دانشگاه امام خمینی (ره) با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد.
بیدخام تاکید کرد :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در شورای سیاستگذاری بنیاد عفاف و حجاب استان که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین برگزار شد گفت : وضعیت عفاف و حجاب در ادارات...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها