رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
از سوی قاسمی انجام شد:
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی از نخبگان محلی برای حضور در هیأت اندیشه ورز این دفتر در استانداری، دعوت کرد.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری از برگزاری ستاد صیانت از حقوق شهروندی با حضور جانشین ستاد صیانت وزارت کشور خبر داد.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری:
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت:مدیران دستگاه ها،اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی را سخت و پیچیده نکنند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر اجتماعی:
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: اداره کل زندان های استان در اجرای برنامه های اولویت دار طرح تقسیم کار ملی پیشگام است.
از سوی قاسمی انجام شد:
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی از نخبگان محلی برای حضور در هیأت اندیشه ورز این دفتر در استانداری، دعوت کرد.
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری از برگزاری ستاد صیانت از حقوق شهروندی با حضور جانشین ستاد صیانت وزارت کشور خبر داد.
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری:
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت:مدیران دستگاه ها،اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی را سخت و پیچیده نکنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: دستگاه‌های اجرایی استان برنامه تقسیم کار ملی دستگاه های اجرایی در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی را از طریق وزارت خانه های...
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از موافقت برای تأسیس و فعالیت 4 سازمان مردم نهاد در استان خبر داد.
قاسمی؛در نشست با تشکل های حوزه بانوان و خانواده:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: رویکرد اصلی ما تعامل با تشکل های مردمی در استان است.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد:
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بر ضرورت تقویت جامعه پذیری کودکان و نوجوانان تاکید کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری گفت: اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی و موضوع عفاف و حجاب از وظایف ذاتی دستگاه ها بوده و آنها نباید منتظر بازرسی و نظارت مسئولان مافوق در این زمینه...
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خبر داد:
مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری خبر داد: سمینار "مدیریت سرمایه اجتماعی " در قزوین برگزار می شود.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها