رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
به منظور نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید گذرگاه‌های فرهنگی در استان قزوین راه‌اندازی شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: فرهنگ عاشورایی باید برای کودک متناسب با روحیات این قشر و زبان کودکانه و خاص معرفی، تشریح و تبیین شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
افزایش جمعیت کارآمد و تربیت یافته علاوه بر ایجاد فرصت‌های مختلف در یک جامعه به تقویت سرمایه‌های اجتماعی منجر می‌شود.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
به منظور نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید گذرگاه‌های فرهنگی در استان قزوین راه‌اندازی شود.
بیدخام تاکید کرد :
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: قصه‌گویی تنها مختص به کودکان نیست و افراد جامعه در هر سنی به آن نیاز دارند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: فرهنگ عاشورایی باید برای کودک متناسب با روحیات این قشر و زبان کودکانه و خاص معرفی، تشریح و تبیین شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
افزایش جمعیت کارآمد و تربیت یافته علاوه بر ایجاد فرصت‌های مختلف در یک جامعه به تقویت سرمایه‌های اجتماعی منجر می‌شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد :
سازمان‌های مردم نهاد به لحاظ مردمی بودن می‌توانند در بین اقشار اجتماعی اثرگذار باشند و باید از ظرفیت آنها برای حل مشکلات جامعه در شهرستانها و بخشها استفاده کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
رسالت دانشگاه‌ها این است که فراتر از اعطای مدرک گام برداشته و در راستای تربیت انسان‌های فرزانه و دانش آموخته حرکت کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی خبر داد :
مجوز تاسیس و فعالیت پنج سازمان مردم نهاد (سمن) در حوزه مسایل اجتماعی و اشتغال در استان قزوین صادر شد.
بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در نشست ستاد ساماندهی کودکان کار و متکدیان بر اهتمام جدی دستگاههای متولی برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی تاکید کرد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
ناشنوایی نباید به مانعی در ارتباطات اجتماعی تبدیل شود و در روابط صحیح انسان‌ها خلل ایجاد کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مریم بیدخام در جلسه هماهنگی " همایش آموزشی قوانین و مقررات سازمانهای مردم نهاد " گفت : در این همایش دستگاه های عضو هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان قوانین و...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها