رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: ۱۵۵ میلیارد ریال اعتبار درمانی از سوی وزارت بهداشت برای درمان بیماران خاص قزوین اختصاص یافت.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با تاکید بر ضرورت مراجعه به موقع شهروندان به مراکز واکسیناسیون گفت : عادی انگاری خطرناکی در جامعه شکل گرفته که می تواند نتایج ناگواری...
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین:
همایش تخصصی موسسات خیریه استان برگزار شد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: تشکل های خیریه نقش مهمی در کاهش فقر و آسیب های اجتماعی در جامعه برعهده دارند.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: ۱۵۵ میلیارد ریال اعتبار درمانی از سوی وزارت بهداشت برای درمان بیماران خاص قزوین اختصاص یافت.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با تاکید بر ضرورت مراجعه به موقع شهروندان به مراکز واکسیناسیون گفت : عادی انگاری خطرناکی در جامعه شکل گرفته که می تواند نتایج ناگواری...
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین:
همایش تخصصی موسسات خیریه استان برگزار شد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: تشکل های خیریه نقش مهمی در کاهش فقر و آسیب های اجتماعی در جامعه برعهده دارند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :
دستورالعمل اجرایی هفته عفاف و حجاب تبیین شد
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در ستاد هماهنگی و راهبری گسترش عفاف و حجاب بر ضرورت بازنگری سیاست‌های تبلیغی عفاف و حجاب تاکید کرد .
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: سال گذشته ۱۷ میلیارد ریال برای تجهیز مراکز آموزشی و فرهنگی استان واقع در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار از سوی سازمان امور...
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد :
پنل تخصصی موسسات خیریه در قزوین رونمایی شد
با حضور بیدخام مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری پنل تخصصی موسسات خیریه در نرم افزار شبکه های مردمی برای نخستین بار در کشور، در کمیته امداد استان قزوین رونمایی شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدبرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین از رونمایی طرح "سلام همسایه ۲" در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در محلات کمتر توسعه یافته این استان خبر داد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین از راه اندازی مجمع خیران حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد و گفت: این مجمع با جذب خیران شرایطی را برای حضور کودکان...
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: طرح یاریگران زندگی با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد و صیانت و حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان از مواد مخدر...
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری :
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین به اجرای طرح نشاط آفرینی و سلامت اجتماعی در محلات قزوین اشاره کرد و گفت: امروزه یکی از نیازهای اساسی جامعه افزایش امید و نشاط...
اشتراک در لیست اخبار واحد ها